Per primer cop, Espanya assumeix la presidència semestral del Consell de la Comunitat Europea

1 de gener de 1989

Espanya assumeix per primera vegada la presidència semestral del Consell de la Comunitat Europea.