Primera obra matemàtica escrita per una matemàtica (Hipàsia d’Alexandria)

410

Primera obra matemàtica escrita per una matemàtica (Hipàsia d’Alexandria)