Proclamat l’estat de guerra a València

23 de gener de 1939

El general José Miaja Menant proclama l’estat de guerra a València.