Prohibició de l’ús del català

16 de febrer de 1939

Es prohibeix per decret l’ús del català.