Publicació de “El Vapor”

1833

Es publica “El Vapor”, òrgan de premsa del liberalisme radical i romàntic.