Ramon Berenguer III obté la fidelitat del vescomte de Peralada

1128

Ramon Berenguer III obté la fidelitat del vescomte de Peralada en detriment de Ponç Hug II, comte d’Empúries.