Ramon Berenguer III signa tractats comercials amb Gènova i Montpeller

1116

Ramon Berenguer III signa tractats comercials amb Gènova i Montpeller.