Renovada agitació austriacista a les contrades meridionals del Principat

1734

Renovada agitació austriacista a les contrades meridionals del Principat, mentre circula pel país l’opuscle mobilitzador Via fora els adormits.