Renuncia francesa del tribut feudal de la quèstia i dels drets senyorials sobre Andorra

1793

La Convenció francesa renuncia el tribut feudal de la quèstia i tots els drets senyorials sobre Andorra.