Reorganització de les fires de canvi a Barcelona

1606

Es reorganitzen les fires de canvi a Barcelona i es fixen els primers tipus de cotització oficials admesos per l’Església.