Retaule de Sant Marc de l’església de Santa Maria de Manresa, de Ferrer i Arnau Bassa

1346

Retaule de Sant Marc de l’església de Santa Maria de Manresa, de Ferrer i Arnau Bassa.