Revolta dels jornalers de l’arròs (agost-setembre) al País Valencià que s’estén per tota la Ribera Baixa

Agost de 1917

Té lloc (agost-setembre) una revolta dels jornalers de l’arròs al País Valencià que s’estén per tota la Ribera Baixa.