Revolta dels sarraïns de Múrcia i d’Andalusia (1264-1265)

1264

Revolta dels sarraïns de Múrcia i d’Andalusia, ajudats pels tunisencs (1264-1265).