Segon pariatge d’Andorra

6 de desembre de 1288

Segon pariatge d’Andorra.