Segona bullanga

5 d’agost de 1835

Segona bullanga, dirigida contra els ordes monàstics i alguns establiments fabrils. Crema de la fàbrica El Vapor.