Segona etapa de “La Veu de Mallorca”

4 de gener de 1917

S’inicia la segona etapa del setmanari polític i cultural “La Veu de Mallorca”, que s’allarga fins el 15 de març de 1919.