Signatura del Pacte de Gènova entre Mitford Crowe i una delegació catalana del Principat

juny de 1704

Signatura del Pacte de Gènova entre Mitford Crowe, representant britànic, i una delegació catalana del Principat, que obté ajut militar i garanties d’ordre polític (el manteniment i la defensa de les constitucions del Principat).