S’inaugura a Ciutat de Mallorca el tribunal de la Inquisició

Agost de 1488

S’inaugura a Ciutat de Mallorca el tribunal de la Inquisició.