A Tolosa de Llenguadoc, militants del POUM creen el Moviment Socialista de Catalunya (MSC)

14 de gener de 1945

A Tolosa de Llenguadoc, militants del POUM creen el Moviment Socialista de Catalunya (MSC).