Tomás de Torquemada, nomenat primer gran inquisidor de Castella

1478

Tomás de Torquemada és nomenat primer gran inquisidor de Castella.