Tractat de Canfranc

Octubre de 1288

Tractat de Canfranc. Acords presos per Alfons el Liberal i Eduard I d’Anglaterra amb l’aprovació de Carles II de Nàpols.