Tractat de Fes

6 de juliol de 1309

Tractat de Fes entre Jaume II de Catalunya-Aragó, Ferran IV de Castella i el soldà del Marroc contra Granada.