Una reial ordre confirma l’extinció del Gran i General Consell de Mallorca

juliol de 1718

Una reial ordre confirma l’extinció del Gran i General Consell de Mallorca.