Vagues dels llauradors a l’Horta valenciana

1878

Agitació i vagues dels llauradors a l’Horta valenciana.