A València es funda la Unión de Escritores y Artistas Proletarios

1934

Fundació a València de la Unión de Escritores y Artistas Proletarios, sota la direcció del pintor comunista Josep Renau (després es transformaria en l’Aliança d’Intel·lectuals per a la Defensa de la Cultura). Max Aub publica la novel·la Luis Álvarez Petreña.