A València, inaugurada la Ciutat Sanitària La Fe

Febrer de 1969

S’inaugura a València la Ciutat Sanitària La Fe.