Antoni M. Peyrolon

(València, segle XIX)

Poeta.

Fou funcionari de l’Administració del Reial Estat de l’Albufera de València. Traduí del francès la novel·la Las Batuecas (1820) i escriví uns Sueños poéticos de 37 quintetes, Poesías para la Real Maestranza de esta ciudad a la venida de los Reyes nuestros Señores en 1827 i altres poemes, publicats al “Diario de Valencia”, entre els quals En los dies del nostre rey Fernando (1830), dedicat a Ferran VII en la seva onomàstica, i que passa per ser un dels primers poemes de sensibilitat romàntica escrits en català a València.