Antoni Massot

(Mallorca?, segle XV — Mallorca?, segle XVI)

Poeta.

Era escrivent. Promogué el certamen poètic convocat el 1502 al convent de Sant Francesc de Palma en honor de Ramon Llull per celebrar la revocació per Alexandre VI de les condemnes contra les doctrines lul·lianes, defensades per Pere Daguí. Totes les poesies del concurs foren en català. Massot fou l’autor del libel, d’una Exhortació a la immaculada Verge Maria, d’unes llaors a autoritatsi participants, d’un poema fora de concurs en lloança de Llull i de la sentència.