Carles Amorós

(Tarascó, Provença, segle XV — Provença, 1549)

Impressor.

Vida i obra

Substituí sempre el cognom real Boloç per l’apel·latiu Amorós. Domiciliat a Barcelona almenys des del febrer del 1498, hom el troba treballant amb Diego Gumiel i, posteriorment, amb Joan Luschner, fins que el 1507 publicà el primer llibre amb el seu nom al colofó: el Vocabulari llatí-català de Nebrija. Entre la seva nombrosa producció figuren moltes edicions de llibres de consum, però sobretot fou el tipògraf d’elecció per a algunes de les obres més significatives de la Barcelona dels primers decennis del s. XVI: Llull, Eiximenis i Tomic, com també les importants edicions d’Ausiàs Marc del 1543 i el 1545, entre els catalans; i Nebrija, La Celestina i la famosa edició de les poesies de Boscà i Garcilaso (1543), entre els castellans. Els seus llibres mostren l’evolució des de l’estil incunable fins al renaixentista, tot introduint elements tipogràfics francesos.

Bibliografia
  1. Millares Carlo, A. (1982), p. 540-567
  2. Soberanas, A.-J. (1977), p. 141-203
  3. Soberanas, A.-J. (19831), p. 647-655.
Vegeu bibliografia