Daniel Cassany i Comas

(Vic, Osona, 1961)

Filòleg i assagista.

Professor d’anàlisi del discurs en llengua catalana a la Universitat Pompeu Fabra,la seva tesi doctoral versà sobre la intervenció en la comunicació escrita en les organitzacions empresarials. Ha divulgat habitualment sobre didàctica de la llengua i comunicació escrita, en revistes com “Guix. Elements d’Acció educativa”, “Com”, “Escola catalana” i “Articles de didàctica de la llengua i de la literatura”, tema sobre el qual ha publicat també diversos manuals, com, entre d’altres, Descriure escriure. Com s’aprèn a escriure (1987), 44 exercicis per a un curs d’expressió escrita (amb M. Luna i G. Sanz, 1991), Reparar l’escriptura. Didàctica de la correcció de l’escrit (1993), Faci’ls fàcils (1993), La cuina de l’escriptura (1993) i Construir l’escriptura (1999), i entre els seus darrers títols, Esmolar l’eina (2006) i Rere les línies. Sobre la lectura contemporània (2006). Ha desenvolupat una àmplia activitat nacional i internacional com a conferenciant i assessor de la seva especialitat.