Enric Sullà i Àlvarez

(Barcelona, Barcelonès, 1950)

Teòric de la literatura i crític literari.

Vida i obra

És professor de teoria de la literatura a la UAB i s’ha especialitzat sobretot en teoria narrativa. En aquest terreny ha publicat els volums antològics Poètica de la narració (1995) i Teoria de la novel·la (1996). També és coautor, juntament amb Pere Ballart i Joan Abellán, del manual Introducció a la teoria de la literatura (1997). S’inicià com a crític literari en revistes com Serra d’Or i “Els Marges”, de la qual formà part del consell de redacció entre el 1974 i el 1990. La seva crítica contribuí a orientar el panoramade la literatura catalana durant la dècada dels setanta. L’eix central del seu treball pel que fa a la literatura catalana ha estat l’estudi de l’obra poètica de Carles Riba, tema sobre el qual ha publicat, entre molts altres textos, el llibre Una interpretació de les “Elegies de Bierville” de Carles Riba (1993) i el capítol corresponent de la Història de la literatura catalana dirigida per Joaquim Molas (vol. 9, 1987). També ha estat responsable de l’edició en cincvolums —alguns en col·laboració amb Jaume Medina— de les Obres completes del poeta (1984-92).

Bibliografia
  1. Malé i Pegueroles, J. (19981).
Vegeu bibliografia