Formit de Perpinyà

(?, segle XIII)

Trobador.

Vida i obra

De nom joglaresc, només se’n conserva una cançó amorosa, Un dolz dezirs amoros, que desenvolupa el tema de la timidesa de l’enamorat.

Bibliografia
  1. Sanchis Sivera, J. (1930).
Vegeu bibliografia