Francesc Bellido i Campos

(València, 1832 — València, 1889)

Sainetista.

Guarnicioner d’ofici, fou autor de sainets costumistes: Fugint del fang (~ 1875), Els quintos de Patraix (1878), Un francès de Russafa (1876), El que manco corre, vola, Un peixcador d’ocasió (1877) i la d’èxit més celebrat, Perles del cor (1881), escrita en col·laboració amb Francesc de P. Huertas. En castellà va escriure Tres para una (1870) i El maestro de escuela, arranjament d’El mestre d’escola (1878).