Francesc Broquetes

(?, segle XVI — ?, segle XVII)

Predicador i escriptor religiós.

Arxiprest d’Àger i catedràtic de Sagrada Escriptura a Barcelona. A la BC se’n conserven diversos manuscrits llatins de comentari aristotèlic i altres matèries. Publicà un Sermó de la Immaculada Concepció (Barcelona 1619). Al Concili Provincial de la Tarraconense del 1637 presentà un Memorial en llatí on, per raons pastorals, defensa l’ús del català en la predicació; fou editat i traduït per M. Prats (1995).