Francesc Novella

(Castellfabib, Racó, 1589 — València, 1645)

Llatinista i cronista.

Doctor en teologia, fou catedràtic de retòrica a la Universitat de València (1616). És autor de composicions poètiques llatines com a exercicis de retòrica universitaris, i d’unes Breues rethoricae institutiones (1621). Estigué vinculat com a secretari a diversos certàmens valencians de la primera meitat del s. XVII, dels quals redactà la crònica (per exemple, la Relación de les festes amb motiu de la beatificació de Lluís Bertran: València 1608).