Isabel Grifoll i Àvila

(Barcelona, 1958)

Filòloga i historiadora de la literatura.

Imparteix la docència a la Universitat de Lleida. Els seus estudis se centren en la narrativa catalana medieval en vers i en els autors i obres de la baixa edat mitjana. Entre les seves publicacions destaquen laversió modernitzada del Tirant lo Blanc (1998) i diversos articles sobre les noves rimades, la poesia trobadoresca, Ausiàs Marc, Ramon Llull i la novel·la de Joanot Martorell.