Jaume Bonacasa

(Barcelona, ? — Barcelona, ?)

Escriptor religiós i pedagògic.

Clergue, és autor d’un tractat, dividit en set capítols, per a ensenyar els rudiments de les lletres i la doctrina cristiana als minyons de l’escola, Compendi breu del que ha d’ensenyar lo mestre que està en ciutat, vila o lloc a sos deixebles per a què alcancen la benaventurança... (Barcelona 1630).