Jeroni Joan Burguès

(València, segle XVI)

Llatinista.

Es formà a Bolonya. Publicà dos tractats gramaticals que contenen fragments en català: Initium sapientiae timor Domini. Taula sumària de tota l’art de conjugació dels verbs, i ús dels gerundis i participis (Barcelona 1586) i Initium sapientiae timor Domini. Praeparatio puerilis ante syntaxim audiendam (Tarragona 1587). També és autor d’Alphabetum proprietatis nominum latini sermonis (València 1596), repertori del vocabulari llatí utilitzat per P.J.Nunyes. Publicà un poema en llatí a la Relación de las exequias... per a Felip II (Saragossa 1599).