Joan Bonllavi

(Rocafort de Queralt, Conca de Barberà, segle XV — Barcelona, 1526)

Lul·lista i editor.

Vida i obra

El seu nom veritable era Joan Malbec. Prevere, a València fou deixeble d’Alonso de Proaza, el qual li dedicà l’edició de la Noua logica de Ramon Llull (1512). Com posa en evidència la seva notable biblioteca, era posseïdor d’una extensa formació filosòfica, especialment remarcable en la lògica nominalista. Documentat a Barcelona des del 1521, ensenyà lògica a l’Estudi General i la doctrina de Llull a l’Escola Lul·liana. Fou el responsable de la primera edició impresa d’una obra de Ramon Llull en català:↑Blanquerna (València 1521), precedida d’una “Epístola proemial” de l’editor. Al final del mateix volum, fruit d’una impressió posterior, hi ha el Llibre d’oracions e contemplacions de l’enteniment, també lul·lià. Per establir el text lul·lià partí de testimonis diversos en distintes llengües sobre els quals dugué a terme una complexa i reeixida tasca de crítica textual, segurament la primera actuació d’aquestes característiques sobre un text català. El resultat d’aquest treball d’edició l’emmenà a la traducció al valencià modern. Llegà a l’Escola Lul·liana de Barcelona els seus manuscrits lul·lians.

Bibliografia
  1. Fernández Luzón, A. (2005)
  2. Guilleumas, R. i Madurell, J.M. (1954)
  3. Schmid, B. (1988)
  4. Soler, A. (1995), p. 125-150.
Vegeu bibliografia