José Miguel Gràcia Zapater

(la Codonyera, Matarranya, 1941)

Poeta, articulista i creador plàstic.

Economista d’ofici, és autor dels poemaris Davall d’una olivera (1999), Reflexions i abstraccions-XXXIII poemes (2005), Fets i temps de la Codonyera (2005) i Vers a vers a Barcelona (2005).

El 2004 presentà l’exposició Finestrons i finestretes, conjunt de peces plàstiques on es fusionen textos poètics, fotografies i fustes velles. Col·labora com a articulista en català a les revistes Temps de Franja i La Comarca d’Alcanyís, i al Diario de Teruel.