Josep Antoni Grimalt Gomila

(Felanitx, Mallorca, 30 de juny de 1938)

Filòleg.

Llicenciat en dret (1960) a la universitat de Madrid i en filologia romànica-hispànica (1971) a la Universitat de Barcelona. Doctorat (1975) amb la tesi Classificació de les rondalles de Mossèn Alcover, és (2002) catedràtic de la Universitat de les Illes Balears.

Ha tingut cura de l’edició en tres volums de les obres completes de Llorenç Villalonga (1988, 1993 i 1998) i de l’edició crítica de l’Aplec de Rondaies Mallorquines d’en Jordi des Racó, també en tres volums (1996, 1998 i 2001), en col·laboració amb Jaume Guiscafré Danús. És autor de la novel·la Història d’una dama i un lloro (1965), i col·laborador de diverses publicacions.