Josep Gifreu de la Palma

(Barcelona, Barcelonès?, ~1700 — Barcelona, 1762)

Escriptor religiós, erudit i hel·lenista.

Mercedari, prior del convent de Barcelona (1749-52) i provincial d’Aragó (1752-55), publicà poemes llatins en preliminars de llibres i opuscles religiosos en castellà; deixà manuscrites obres molt diverses, com ara una geografia, unes Flors de la llatinitat, amb traducció catalana, francesa i castellana, que és una de les poques mostres d’activitat de filologia grega al període modern (en català), les Notícies de l’alfabet grec i d’altres coses que concerneixen a les lletres gregues, totes tres inacabades i en català (conservades a l’ACA), a banda d’altres obres.