Lluís de Vilafranca

(Vilafranca de Bonany, Mallorca, 1770 — Vilafranca de Bonany, Mallorca, 1847)

Erudit.

El seu nom abans d’ingressar a l’orde caputxí (1788) era Joan Mestre i Oliver. Durant molts anys fou zelós bibliotecari del convent de Palma, del qual era guardià quan patí l’exclaustració (1835). Al llarg de la seva vida es dedicà a copiar i extractar tota classe de documents històrics i literaris i reuní una important biblioteca. Deixà un bon nombre d’escrits inèdits, entre els quals destaquen els tretze volums de Misceláneas históricas relativas a cosas de Mallorca, escrits entre el 1808 i el 1839, i les Memorias para una biblioteca de escritores baleares, precedent de l’obra de Joaquim Maria Bover. Escriví també El art del pagès, o Tractat d’agricultura. Fou col·laborador de Jaume Villanueva, de Jovellanos, dels menorquins Joan i Antoni Ramis i de Bover mateix.