Melcior de Bru i Descatllar

(?, ? — Sant Miquel de Cuixà?, Conflent, 1759)

Autor dramàtic.

Vida i obra

Monjo de Sant Miquel de Cuixà des del 1723, i prior claustral des del 1755; regí aquest monestir durant dos anys (1757-59). És autor de la Tragèdia fructuosa de l’il·lustríssim màrtir sant Fructuós (inèdita), que s’inspira en la llegenda de sant Pere Ursèol. És un drama al·legòric en el qual conflueixen la tècnica del teatre religiós barroc i la del teatre popular; entre una certa varietat de formes mètriques, hom hi troba un dels primers assaigs de l’alexandrí francès al Rosselló.

Bibliografia
  1. Vila, P. (1988), vol. III, p. 331-349.
Vegeu bibliografia