Nicolau Peres

(Xàtiva, Costera, ? — Xàtiva, Costera, 1828)

Prosista i traductor.

Vida i obra

Era clergue. Estudià filosofia i teologia a València, s’establí a Madrid i pertangué a diverses acadèmies espanyoles. Polemista antiil·lustrat infatigable i arrogant, amb el pseudònim El Setabiense, publicà diverses obres, en general inacabades, com El filósofo arrepentido y sabio penitente (València 1789), contra les novetats filosòfiques del segle, El censor de la historia de España (Madrid 1802), contra la història crítica de Francesc Masdeu i altres historiadors, El Anti-Quijote (Madrid 1805), una crítica de l’obra de Cervantes, i els opuscles Descripción de las dos batallas del Bruch i Elogio de los ampurdaneses, publicats a Manresa el 1809. Traduí Le bourgeois gentilhomme de Molière al castellà (Barcelona s. d.), representada a Barcelona el 1807.

Bibliografia
  1. Aguilar Piñal, F. (1998)
  2. Aguilar Piñal, F. (2000), p. 125-138.
Vegeu bibliografia