Pere Alemany

(?, segle XIV)

Poeta, probablement del primer terç del s.XIV.

Vida i obra

Hom en coneix només una dansa, Ai sènyer, saludar m’ets, continguda en el Cançoneret de Ripoll. Es tracta de la composició més original de les de temàtica amorosa, ja que apareix personificada com a mitjancera entre el poeta i la seva dama, dialoga amb ell i li explica la manera d’obtenir la seva enamorada, “Na Lutz”. Aquesta tècnica té precedents en Peire Rogier, Giraut de Bornelh i Cerverí de Girona.

Bibliografia
  1. Badia, L. (1983).
Vegeu bibliografia