Pere d’Anyó

(País Valencià, segle XV — ?, segle XV)

Prevere i poeta.

Vida i obra

És autor de poesies de certamen. Participà al certamen poètic en honor de la Sacratíssima Concepció (València 1486) amb dues composicions, Lum divinal de l’etern foch encesa, que quedà classificada en segon lloc, i D’aquell gran diluvi hon l’om se negava. La primera es caracteritza pel seu to teològic i per la utilització dels habituals arguments de l’època per a la defensa de la Immaculada Concepció, essent l’endreça un dels fragments més reeixits. A la segona, també de caràcter teològic, hi destaca l’estrofa VI, on apareix una glossa en llatí i català de la Salve Regina, procediment molt corrent en les llaors marianes del moment. Juntament amb el poeta Lluís Roís, fou el gran protagonista del certamen en honor de sant Cristòfol (1488), on presentà la composició Aquell sol clar de resplandor eterna. Amb Jeroni Fuster, mossèn Pere Adrià i mossèn Galvany de Castellví, redactà una llarga exposició sobre el salm De profundis, que Fuster utilitzà com a base per a la seva Omelia sobre lo spalm De profundis (València 1490).

Bibliografia
  1. Ferrando Francés, A. (1983).
Vegeu bibliografia