Rafael Bosquets

(?, ? — Palma, Mallorca, 1695)

Prosista religiós.

Doctor en teologia, beneficiat de la catedral de Mallorca, predicador i mestre de llatí de l’escolania del Santuari del Lluc, publicà un Llibre de la invenció i miracles de la prodigiosa figura de Nostra Senyora de Lluc a Palma (1684), que fou reeditat als s. XVIII i XIX en castellà. L’obra és plena d’episodis miraculosos narrats amb minuciositat i gust pels aspectes truculents.