Robert D.F. Pring-Mill

(Stapleford Tawney, Anglaterra, 1924 — Oxford, 2005)

Lul·lista i hispanista anglès.

Estudià llengües modernes (espanyol, francès i català) a la universitat d’Oxford, on es doctorà (1986). Començà a ensenyar-hi l’any 1952, hi fou nomenat Fellow del St. Catherine’s College (1965) i n’és professor emèrit des del 1991. Magister de la Maioricensis Schola Lullistica (1957) i redactor anglès, des del mateix any, d’“Estudios Lulianos” (més tard, “Studia Lulliana”), ha publicat un bon nombre de treballs sobre el pensament de Ramon Llull i sobre aspectes estilístics de la seva obra, com ara El microcosmos lul·lià (1961), Ramon Llull y el número primitivo de las dignidades en el “Arte General” (1963) o The Lullian Art of Finding Truth: A Medieval System of Enquiry (1990), els més importants dels quals han estat recollits en català: Estudis sobre Ramon Llull (1956-1978) (1991). Tambe ha editat obres de Ramon Llull, Lope de Vega, Pablo Neruda i Ernesto Cardenal. Membre corresponent de l’IEC (1966) i membre de l’Acadèmia Britànica (1988), ha estat president de l’ACS (1973-76) i ha estat guardonat amb els premis Ciutat de Palma (1975) i Catalònia (1991) i amb la Creu de Sant Jordi (1990).