Rosa Leveroni i Valls

(Barcelona, Barcelonès, 1910 — Cadaqués, Alt Empordà, 1985)

Poeta.

Vida i obra

Després d’haver rebut la típica educació que al començament de segle es donava a les filles de la burgesia catalana, del 1930 al 1933 estudià a l’Escola de Bibliotecàries, on tingué com a professor Carles Riba. En sortir-ne, treballà fins el 1939 a la Biblioteca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ella mateixa remarcà en moltes ocasions la importància del seu pas per l’Escola, on descobrí la poesia i se li despertà la vocació literària. Així, les seves primeres obres públiques foren dues peces teatrals representades en trobades de l’Agrupació de l’Escola de Bibliotecàries i diverses col·laboracions al butlletí d’aquesta mateixa agrupació. D’altra banda, aquests estudis foren l’inici d’una llarga i fructífera relació amb Riba. Això explica que en prologués el primer llibre (Epigrames i cançons, 1938), una poetització de l’experiència amorosa com a experiència de coneixement d’un mateix i del món en la línia del postsimbolisme. Durant la postguerra, el franquisme truncà les possibilitats de la seva obra. Malgrat tot, es mogué molt activament en la clandestinitat. Publicà a “Poesia” i fou redactora de la revista “Ariel”. També fou corresponsal privilegiada del Riba de les Elegies de Bierville i col·laborà en l’edició clandestina d’aquest llibre. Així mateix, participà en diverses tertúlies, certàmens i altres activitats de resistència. El 1952 aparegué el seu segon i darrer llibre de poesia (Presència i record) en un volum que incloïa la reedició del primer. Prologat per Salvador Espriu, Presència i record segueix les línies establertes per Epigrames i cançons i reflexiona sobre com l’home es relaciona amb el seu entorn a través del record. Durant els anys seixanta publicà alguns articles a Serra d’Or. El 1981 aparegué la compilació de la seva Poesia i el 1985, la dels seus Contes. Poc abans de morir, Leveroni llegà a la Biblioteca de Catalunya nombrosos manuscrits que permeteren un estudi més ampli de l’autora i l’edició pòstuma de part de la seva obra inèdita. Confessions i quaderns íntims (1997) és una selecció de les notes dietarístiques que l’escriptora començà a escriure a divuit anys, algunes de les quals en restaren excloses, i altres textos inèdits han estat editats en l’estudi La prosa de Rosa Leveroni: instantànies de l’ésser (2004), d’Abraham Mohino. També s’ha editat la correspondència que mantingué amb Palau i Fabre (1998) i la seva traducció, amb correccions de Riba, de La terra erma de T.S. Eliot a la revista “Reduccions” (1999).

Bibliografia
  1. Barenys, N. (1998), p. 9-18
  2. Carbó, F. (1997)
  3. Marçal, M.-M. (2004)
  4. Mohino i Balet, A. (1998)
  5. Mohino i Balet, A. (2004)
  6. Mohino i Balet, A. i Pujol, E. (1997), p. 7-36
  7. Panyella i Balcells, V. (20003), p. 9-19
  8. Panyella, V. i Gudayol, A. (2000)
  9. Salord Ripoll, J. (1982)
  10. Valentí, H. (1985), p. 9-31.
Vegeu bibliografia